DECOR 319 - MEM Furniture
0904503292
Chat ngay
094 191 6789
Chat ngay
0783772222
Chat ngay
094 191 6789
Gọi ngay

DECOR 319

1.800.000 VND

𝐕𝐢𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 & 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐠𝐢𝐜 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞
•Màu sắc: Đồng; Đen; Trong suốt
•Chất liệu: Pha lê & Kim loại

•Phong cách: Đương đại / Vintage / Retro