Heek Desk - MEM Furniture
094 191 6789
Chat ngay
0904503292
Chat ngay
0783772222
Chat ngay
094 191 6789
Gọi ngay

Heek Desk

19.000.000 VND

Danh mục:

•Embedded Slate Desktop ( Mặt đá phiến )

•Solid wood bracket ( Giá đỡ khung gỗ nguyên khối )

KT: 1500 * 600 * 750mm