HT150 - MEM Furniture
094 191 6789
Chat ngay
0904503292
Chat ngay
0783772222
Chat ngay
094 191 6789
Gọi ngay

HT150

55.000.000 VND

Danh mục:
𝐒𝐞𝐭 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐇𝐓𝟏𝟓𝟎 là sự kết hợp của hai chiếc bàn trà lớn và một bàn trà nhỏ đem đến nét đẹp giao thoa thẩm mỹ hoà hợp trong nội thất hiện đại. Hơn nữa, chất liệu hoàn toàn tinh hoa được kết hợp giữa đá tự nhiên và gỗ tần bì ( ash wood ) mang tới vẻ đẹp bền bỉ trường tồn.
••𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂:
𝐇𝐓𝟏𝟎𝟓𝟎-𝟏: φ𝟏𝟎𝟎𝟎*𝟑𝟎𝟎 / 𝐆𝐫𝐞𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐥𝐞
𝐇𝐓𝟏𝟎𝟓𝟎-𝟐: φ𝟖𝟎𝟎*𝟑𝟕𝟎 / 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐥𝐞
𝐇𝐓𝟏𝟎𝟓𝟎-𝟑: φ𝟓𝟓𝟎*𝟒𝟓𝟎 / 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐥𝐞