Lowa Bed - MEM Furniture
094 191 6789
Chat ngay
0904503292
Chat ngay
0783772222
Chat ngay
094 191 6789
Gọi ngay

Lowa Bed

50.000.000 VND

Danh mục:
𝐋𝐨𝐰𝐚 𝐁𝐞𝐝 / 𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟒’
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜:
•Chân kim loại phun sơn lì ( Painted metal feet )
•100% da thật. Ngoài bọc da còn có thể tuỳ ý bọc vải ( Multiple fabric options )
• Kết cấu khung gỗ ( Solid wood frame structure )
Đây là dòng sản phẩm xuất hiện trong Bộ sưu tập nội thất mới 2024 của Mêm với thông điệp cốt lõi ‘𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐡𝐨𝐦𝐞’. Ngoài chất liệu nhập khẩu hoàn toàn cao cấp còn đề cao xu hướng thiết kế của thời đại mới cùng sự thư giãn tuyệt đối khi trải nghiệm sản phẩm và trường tồn khi sử dụng.