Meadow Coffee Table - MEM Furniture
094 191 6789
Chat ngay
0904503292
Chat ngay
0783772222
Chat ngay
094 191 6789
Gọi ngay

Meadow Coffee Table

30.000.000 VND

Danh mục:

𝐒𝐞𝐭 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̀ là sự kết hợp của hai chiếc bàn trà lớn và một bàn trà nhỏ đem đến nét đẹp giao thoa thẩm mỹ hoà hợp trong nội thất hiện đại. Hơn nữa, chất liệu hoàn toàn tinh hoa được kết hợp giữa đá tự nhiên và gỗ tần bì ( ash wood ) mang tới vẻ đẹp bền bỉ trường tồn.

••𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂:

•𝐁𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐥𝐨̛́𝐧: 𝟏𝟑𝟎𝟎*𝟕𝟎𝟎*𝟑𝟓𝟎 /𝐉𝐚𝐳𝐳 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐥𝐞

•𝐁𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐧𝐡𝐨̉: φ𝟓𝟎𝟎*𝟒𝟑𝟎 / 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐥𝐞