RP12 - MEM Furniture
094 191 6789
Chat ngay
0904503292
Chat ngay
0783772222
Chat ngay
094 191 6789
Gọi ngay
RP12
𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐚𝐲 đ𝐨 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐑𝐏𝟏𝟐 đem tới cho Mêm trải nghiệm đặc biệt ấn tượng với concept villa sky garden toạ lạc tại Chung cư cao cấp Roman Plaza. Gia chủ là một vị khách thích chơi chất liệu và màu sắc, hai yếu tố này trong kiến trúc – nội thất là hiệu quả tổng hợp của việc kết hợp giữa xây dựng và trang trí. Đặc biệt với concept villa sky garden thì điều vô cùng quan trọng trong thiết kế nữa là sự thông thoáng trong nội thất từ việc lưu thông của gió, của việc đi lại và sự tác động của ánh sáng thiên nhiên vào môi trường không gian.
Cùng ngắm bộ ảnh feedback không gian phòng ăn thông với phòng bếp mà gia chủ đã táo bạo kết hợp những tone màu lạ để tạo nên một tổng thể ấn tượng, giữ trọn được tinh thần concept thông qua nội thất của Mêm.
RP12
𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐚𝐲 đ𝐨 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐑𝐏𝟏𝟐 đem tới cho Mêm trải nghiệm đặc biệt ấn tượng với concept villa sky garden toạ lạc tại Chung cư cao cấp Roman Plaza. Gia chủ là một vị khách thích chơi chất liệu và màu sắc, hai yếu tố này trong kiến trúc – nội thất là hiệu quả tổng hợp của việc kết hợp giữa xây dựng và trang trí. Đặc biệt với concept villa sky garden thì điều vô cùng quan trọng trong thiết kế nữa là sự thông thoáng trong nội thất từ việc lưu thông của gió, của việc đi lại và sự tác động của ánh sáng thiên nhiên vào môi trường không gian.
Cùng ngắm bộ ảnh feedback không gian phòng ăn thông với phòng bếp mà gia chủ đã táo bạo kết hợp những tone màu lạ để tạo nên một tổng thể ấn tượng, giữ trọn được tinh thần concept thông qua nội thất của Mêm.
Các dự án khác